13,Μάρτιος
2015

Tekal S.A.

Σχετικά με το project

Λογότυπο, Εταιρικό φυλλάδιο για την κατασκευαστική Εταιρία TEKAL S.A
Το moto της «Building the present, drawing the future…» μας εκφράζει απόλυτα…

Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε το booklet 

Πελάτης

TEKAL SA