Σχετικά με το project

• Σχεδιασμός Αφίσας Σωκράτη Μάλαμα για την εταιρία «Αρτύς»

Περισσότερες πληροφορίες

Η φωτογράφιση έγινε από τον μοναδικό Γιάννη Μαργετουσάκη.

Πελάτης

Αρτύς

Τηλέφωνο: 21 0645 2420

Στρατηγού Κοντούλη 7, Κουκάκι, 117 42 Athens, Greece