Σχετικά με το project

Τα CReatures σχεδίασαν και υλοποίησαν το  τηλεοπτικό κοινωνικό μήνυμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς με θέμα τον εθελοντισμό. Το moto μας «Βάλε χρώμα, γίνε κι εσύ εθελοντής!».

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της Γ.Γ.Ν.Γ για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού (2011).

Πελάτης

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς – Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
Α. Παπανδρέου 37,  151 80 Μαρούσι
Τηλέφωνο: 210 34 43 551
Fax: 210 34 42 152