Σχετικά με το project

• Σχεδιασμός Αφίσας Γιάννη Αγγελάκα για την εταιρία «Αρτύς»

Περισσότερες πληροφορίες

Φωτογράφιση από τον Γιάννη Μαργετουσάκη

Πελάτης

Αρτύς

Τηλέφωνο: 21 0645 2420

Αγγελοπούλου 17, 115 25 Αθήνα