Περισσότερες πληροφορίες

Η φωτογράφιση έγινε από τον μοναδικό Γιάννη Μαργετουσάκη.